ניהול פרויקטים."פרינס הנדסה וניהול" מטפלת בפרויקט שלך מתחילתו ועד סופו. מתכנון הפרויקט, ניהול עלויות, בקרת איכות, וניהול בטיחות, ועד ניהול חוזים ללקוח – עם "פרינס הנדסה וניהול" אתה מכוסה.

שירותי "ניהול פרויקטים" של "פרינס הנדסה וניהול" כוללים:

תכנון-ניהול הפרויקטים. שלב ראשוני זה הוא הכנת התוכנית לפרויקט כולו, כולל עבודות שונות שיש לבצע, את החומרים הנדרשים ואת ציר הזמן.

ניהול עלויות. במהלך הבניה תמיד יתגלו דברים חדשים שצריך לתת עליהם את הדעת, על מנת שלא תיווצר חריגה מהתקציב המתוכנן, מנהלי הבנייה חייבים כל הזמן לשמור על בקרת עלויות, ביצוע התאמות במידה ומתעוררות בעיות או סיבוכים לא צפויים.

ניהול איכות. פרוייקטים כוללים לעתים קרובות קבלנים רבים וקבלני משנה, מנהלי הבנייה חייבים לוודא שהם עושים את כל העבודה ברמה טובה וללא עיגול פינות.

ניהול חוזי לקוח- עריכת חוזים מפורטים עם הלקוח הם חלק בלתי נפרד מעבודות הבנייה, פה אנחנו מנהלי הבנייה, נכנסים לתמונה, כדי להבטיח שכל הוראות החוזה מיושמות וכל הצדדים מרוצים.

ניהול בטיחות. אתרי הבנייה מלאים בסיכוני בטיחות פוטנציאליים שמנהלי הבנייה חייבים להיות מודעים אליהם ולהישמר מפניהם. כדי למנוע אפשרויות של פגיעה בנפש וחשיפה לתביעות.

.

פיקוח על האתר 

מפקחי הבנייה שלנו מבטיחים שהפרויקט יפעל בצורה חלקה, מוודאים שלוח הזמנים נשמר ולא מעגלים פינות.

שירותי "פיקוח בניה" של חברת פרינס הנדסה וניהול בע"מ כוללים:

• בקרת איכות - לעיתים קרובות פרויקטים כוללים קבלנים וקבלני משנה רבים, מפקחי בנייה מוודאים שכולם עושים עבודה טובה ונאמנה ולא מעגלים פינות את זה אנחנו עושים ע"י ביקורת מתמדת וראייה רחבה.
לדוגמא: לוודא שהלקוח לא יצטרך לפרק את הרצפות ולתקן בעיות אינסטלציה, שהחשמל לא יקפוץ בליל שבת, הגשם לא חודר מהתקרה בחורף, בידוד תרמי תקין וכו'.
• הקפדה על לוחות זמנים - לוודא שהפרויקט פועל לפי לוח הזמנים, כולל כל הקבלנים, קבלני משנה, ספקים ויועצים.

פתרון בעיות - המפקחים שלנו מספקים גם פתרונות בזמן אמת, לבעיות שעלולות להתעורר במהלך הפרויקט.

אנחנו גם נעדכן את הלקוחות שלנו (כולל לקוחות מחו"ל) בנוגע להתקדמות הפרויקט, תוך הפקת דו"חות מפורטים באופן שוטף.

ניהול אבטחת האתר -  לוודא שחומרי הבנייה לא יגנבו, שלתושבים הגרים במקום אין בעיות עם העובדים, לוודא כי האתר נקי כראוי בסיום יום העבודה וכו'.

'.

חישובי כמויות בפרויקטבשירותי חישובי כמויות אנו בודקים את הכמויות הנצרכות לבניה ותוך כדי כך מוודאים שאתם מקבלים חומרים איכותיים ועבודה טובה ומקצועית בלי להוציא כסף מיותר.


שירותי חישובי הכמויות שלנו הם באיכות גבוהה ועוצבו לפי הסטנדרטים הקיימים בשוק. מותאמים אישית בהתאם לפרטים שסופקו על ידי הלקוחות. שירותים אלה מבוקשים מאד.

הערכות עלות מפורטות: הערכה ראשונית כדי לאמוד את עלות הפרויקט לפני שמתחילים. השירות כולל תיאום בין תכניות הבנייה לתקציב, הערכת תוכניות הבניה ביחס לסטנדרטים של איכות וחוקיות, כתב הכמויות וכו'.

• בדיקות היתכנות: בדיקות בתחילת הפרויקט, במיוחד בפרויקטים גדולים, על מנת לוודא שהתכנית ברת ביצוע, כולל בדיקות גיאולוגיות, סטטוטוריות ותקציביות.

ניטור ובקרת עלות: תוכניות עלות הם חשובות לחלוקת התקציב בצורה היעילה והאפקטיבית ביותר, התכניות כוללות בתוכן חלוקת התקציב, ביטוח בניה ויעוץ עם בעלי מקצוע שונים לבניה.

• תיעוד חוזים: מסמך זה מתעד את התחייבויות הפיקוח וקבלני העבודה ללקוח והתחייבויות התמורה של הלקוח לפיקוח ולקבלני העבודה השונים. חוזה עבודה כוללים: הסכמי העבודה, שרטוטים, תוכנית עלות, לוחות זמנים של הפרויקט ועוד. 

• כתב כמויות: מסמך זה מפרט את הכמויות של כל הדברים הנצרכים לפרויקט הבניה, כדי לחשב עלויות וכדי שקבלני העבודה השונים יוכלו לתת הצעת מחיר בצורה הכי מדויקת וללא תוספת סיכון.
• הערכת תקציב: שירות זה הוא הערכה מורכבת יותר של עלויות הבניה, החומרים, העבודה וכל תשלום אחר שיכול לצוץ במהלך הפרויקט.

• דוחות מכרזים: דו"ח זה מפרט את היקף העבודה והמפרט שלו לפי תוכנית העבודה המבוקשת.

• חשבונות סופיים: חישוב אחרון של הוצאות הפרויקט כולל עלויות שנוספו במהלך הפרויקט, או להפך, כספים המגיעים ללקוח בתום העבודה.

• בוררות-צד שלישי עצמאי: קביעת צד שלישי שיהיה בורר ומתווך בין הלקוח לפיקוח הבנייה. 

• תכנון עלויות: שירות זה נועד כדי שנוכל לדעת את עלויות כל שלב במהלך הבניה וכן עלות כוללת של כל הפרויקט. בנוסף כלול בשירות זה, בירור היקף כל תשלום ותכנון זמני פירעון התשלום, כדי שהלקוח יוכל להיערך בהתאם ובזמן.

• ייצוג הלקוח: ייצוג מקצועי ללקוח וחוות דעת לצורך הליכים משפטיים בתחום הבניה.

• שירותי ניהול נכסים: שירות זה כולל: אחריות שפרטי הפרויקט עונים על כל צרכי הלקוח, תיאום בין כל הגורמים השונים בפרויקט, ווידוא שכל העובדים בפרויקט מספקים את כל החומרים או השירותים הנצרכים וממלאים את תפקידם נאמנה. 

.

אדריכלותצוות האדריכלים המקצועיים שלנו יעבדו איתכם כדי לנצל את השטח שלכם בצורה המרבית, להשיג אישורי בניה והיתרים. הם יסדרו לכם את ההיתרים והאישורים לבנייה כדי שלכם יהיה ראש שקט. הם גם מיומנים לטפל בתמ"א 38 ופינוי בינוי.

מהו תמ"א 38? התמ"א – תוכנית מתאר ארצית, נכנסה לתוקפה ב-2005, ומטרתה למגן מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, על ידי שיפוץ וחיזוק המבנים .
המבנים שזכאים לתמ"א 38 הינם מבנים שעומדים בארבעת הפרמטרים הבאים:
בניינים משותפים בני 2 קומות לפחות, ששטחם הכולל הוא עד 400 מ"ר
בניינים שהיתר הבניה שלהם הוצא לפני 1 בינואר 1980
בניינים שהבנייה שלהם לא עומדת בתקן הישראלי לרעידות אדמה, לפי חוות דעת מהנדס
בניינים שלא נקבעו להריסה
מהי תוכנית פינוי בינוי? פינוי בינוי הוא סטטוס בישראל  לשטח עירוני  שהוחלט להרוס את >בתי המגורים  הישנים שבו, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים.  משרד הבינוי  רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים.

 

יעוץ הנדסי

המהנדסים שלנו ב'פרינס הנדסה וניהול בע"מ' יבצעו בדיקות באתר כדי לוודא את בטיחות המבנה, ימצאו פתרונות לבעיות בבנייה ויגישו דו"חות ביקורת, שהם המילה האחרונה על תוכניות הבנייה.
הם מיומנים לבדוק פרויקטים לבנייה מכל מיני בחינות כגון: תכן מבני, מכני, חשמלי, אקולוגי, ג'יו-טכני, כימי, תעשייתי וחקלאי. הידע וההבנה שלהם קריטיים לבניה מוצלחת בכפוף לתקני הבטיחות והבריאות.

תכנון קונסטרוקציה

הצוות של 'פרינס הנדסה וניהול בע"מ' יתכנן וישרטט תוכנית קונסטרוקציה מבנית בפיקוח מהנדסים ויפקח על שינויים בבנייה, אישורים ותוכניות. זהו שלב קריטי בבניה כדי לוודא שהמבנה תואם לתקני הבטיחות ויציבות הבניה. שרטוט זה מתאר את גדלם וסיווגם של החומרים הנדרשים לפרויקט וכמו כן את המערכות השונות הנצרכות לפרויקט.

בקרת תשלוםשירותינו 'בקרת תשלום' כולל בדיקת החשבונות של הקבלנים ללקוח, התאמת החשבונות למדידות הפרויקט, הכנת חשבונות, ומדידת מחירים של הפרויקט מול התקציב.
שירותי 'בקרת תשלום' של חברת פרינס הנדסה וניהול בע"מ כוללים:
•  בדיקת החשבוניות של הקבלן ללקוח
•  בדיקה שהחשבוניות תואמת למדידות, למחירים בחוזה או למחירים המקובלים בשוק
•  עריכת חשבונות לקבלנים כולל מדידות, תיעוד דו"חות והגשתם
•  סקירת מחירים לפני קניית החומרים.

 

יעוץ לגבי בידוד ואיטוםאנו עובדים עם חברת א. מצרפי בע"מ, החברה הכי מתקדמת בארץ לבידוד ואיטום. הם עוסקים גם ביעוץ וגם בביצוע. הם היו מעורבים בהרבה פרויקטים אקסקלוסיביים בארץ והצליחו למצוא פתרונות גם לבעיות קשות ביותר.

 

תיאום מערכות הבניה השונות


שירות "תיאום מערכות" של 'פרינס הנדסה וניהול בע"מ' מבטיח שכל מערכות התשתית של הפרויקט שלכם עובדות בהרמוניה, ליעילות מקסימלית – כי חשוב לנו לחסוך לכם כסף וזמן.
כל מבנה כולל בתוכו מספר מערכות תשתית המשרתות את צרכי הדיירים. מערכות תשתית הם בדרך כלל בלתי נראות במבנה אבל למעשה הן חלק בלתי נפרד מתפקוד המבנה.
בעבר, מערכות הבניה היו מצומצמות מאוד, אך כיום קיימות מערכות רבות הדורשות תכנון מדויק למיקומם בבניין, חיבורם בעת הבנייה, התאמה בין המערכות שונות, והכנה לקראת מערכות ושיפוצים נוספים בעתיד.
מערכות הבנייה הבסיסיות והעתיקות ביותר הם מערכות הביוב והמים. מערכות אלה מאפשרות חיים נוחים בבניין ושומרות על ההיגיינה. בבנייה של ימינו יש הרבה יותר מערכות הדורשות סינרגיה: חשמל, גז, קווי תקשורת, כבלים, מיזוג, מערכות אבטחה, מערכות אש, מערכות בידור, מערכות Smart Home ועוד. כדי לחסוך בזמן וכסף הכרחי לתאם בין המערכות שלא יפריעו או יפגעו אחת בשנייה.
הצוותים המקצועיים של חברת פרינס הנדסה וניהול בע"מ יכולים לזהות בעיות ולספק פתרונות לבעיות במקום.

שירות ניהול נכסיםאם יש לכם נכס בארץ ואתם מחפשים מישהו שינהל לכם את הנכס? הצוות המקצועי שלנו יכול עכשיו להשגיח ולשמר את הנכס בזמן שאינכם כאן ולטפל בכל כגון: גינון, בריכה, בעיות בחשמל, שיטפונות, דליפות גז, הדברה וכל בעיה אחרת שתתעורר.